50-0425R

50-0425R Yamaha R1 RHS, R6 LHS Frame Slider Base

  • Sale
  • Regular price $22.99


Yamaha R1 (04-06) RHS Slider Base & R6 (06-14) LHS Slider Base (no bolts/puck)